Các thuật ngữ viết hoa, trừ khi được định nghĩa khác, có nghĩa được chỉ định trong phần “Định nghĩa” bên dưới. Điều khoản dịch vụ này, cùng với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bất kỳ thỏa thuận cấp phép di động nào và các nguyên tắc được đăng khác trong Trang web của chúng tôi, gọi chung là “Điều khoản pháp lý”, tạo thành thỏa thuận toàn bộ và duy nhất giữa bạn và Dr.Homie và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện khác. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản pháp lý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Các bản sao mới nhất của Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được đăng trên Trang web của chúng tôi và bạn nên xem lại tất cả các Điều khoản pháp lý trước khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Sau khi bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản pháp lý của chúng tôi được đăng, bạn đồng ý chịu ràng buộc với bất kỳ thay đổi nào đối với chúng. Do đó, điều quan trọng là bạn nên thường xuyên Điều khoản pháp lý của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn vẫn đồng ý với chúng.
Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Trang web này, cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành quốc gia. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.
Bản cập nhật mới nhất cho Điều khoản dịch vụ của chúng tôi được đăng vào ngày 14 tháng 12 năm 2022.

Định nghĩa

Các thuật ngữ “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” đề cập đến Dr.Homie, chủ sở hữu của Trang web.
“Khách truy cập” là người chỉ duyệt Trang web của chúng tôi nhưng chưa đăng ký làm Thành viên.
“Thành viên” là một cá nhân đã đăng ký với chúng tôi để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
“Dịch vụ” của chúng tôi đại diện cho chức năng và tính năng mà chúng tôi cung cấp
“Người dùng” là một định danh tập thể đề cập đến Khách truy cập hoặc Thành viên.
Tất cả văn bản, thông tin, đồ họa, âm thanh, video và dữ liệu được cung cấp qua Trang web của chúng tôi được gọi chung là “Nội dung” của chúng tôi.

Hạn chế quyền sử dụng

Danh sách các sản phẩm được cung cấp trên Trang web chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp bởi Người dùng Trang web. Bạn không thể lấy các bất kì nội dung nào trên trang web của Dr.Homie mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc bất kỳ “văn bản không nhìn thấy” nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của Dr.Homie mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Dr.Homie. Bạn đồng ý không cung cấp hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên Trang web, ngoại trừ tên người dung và nội dung bạn đăng tải. Bạn cũng đồng ý không lạm dụng bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên Trang web. Việc sử dụng Tài liệu trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường hệ thống máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Bất kỳ mã nào mà Dr.Homie phát triển để tạo hoặc hiển Trang web cũng được bảo đảm bởi bản quyền của Dr.Homie và bạn không được sao chép hoặc điều chỉnh mã đó.
Dr.Homie không có nhiệm vụ theo dõi bất kỳ sản phẩm nào được xuất bản, chuyển nhượng hoặc kết nối với Trang web. Nếu bạn cho rằng điều gì đó trên Trang web vi phạm các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với đại diện của chúng tôi.
Nếu được Người dùng cảnh báo về bất kỳ sản phẩm nào được cho là không tuân thủ những điều này, Dr.Homie có thể sẽ phân tích các cáo buộc và tìm hiểu xem có nên thực hiện các hành động khác như xóa hoặc loại bỏ nội dung đó hay không. Dr.Homie không có trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ đối với các Cá nhân về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hoạt động đó.

Phương phức liên lạc

Bạn đang kết nối với chúng tôi bằng phương tiện điện tử khi bạn truy cập Trang web hoặc gửi email cho chúng tôi. Nếu đồng ý nhận các tương tác trực tuyến từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết nối với bạn qua email.

Tài khoản

Nếu bạn sử dụng Trang web, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và bạn chấp nhận chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra với tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn cũng chấp nhận không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm, tuy nhiên không giới hạn ở họ và tên, thông tin xác thực hoặc nhiều chi tiết khác có tính chất cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”) từ Trang web. Việc bạn tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào trên trang web có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chấm dứt ngay lập tức. Ngoài ra, Dr.Homie có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản và xóa hoặc chỉnh sửa Nội dung theo quyết định riêng của mình.
Dr.Homie không đảm bảo tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của Nội dung trên trang web, bao gồm Dữ liệu Cá nhân. Mỗi Cá nhân chịu trách nhiệm nâng cấp và thay đổi bất kỳ thông tin tài khoản thích hợp nào khi cần thiết để duy trì tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin.

Đánh giá, nhận xét và tài liệu khác

Người dùng đã đăng ký của Trang web có thể đăng các đánh giá và nhận xét về một sản phẩm và dịch vụ được mua qua Trang web, miễn là Tài liệu không trái pháp luật, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc cách khác gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và không bao các thông tin mời chào, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ loại “thư rác” nào. Bạn không được sử dụng tài khoản của Người dùng khác để mạo danh Người dùng hoặc tổ chức hoặc lừa dối về nguồn gốc của các ý kiến, đánh giá. Dr.Homie bảo lưu quyền (tuy nhiên không bị ràng buộc) loại bỏ hoặc sửa đổi Tài liệu đó.
Nếu bạn đăng đánh giá hoặc gửi nhận xét và trừ khi Dr.Homie đề xuất khác, bạn cấp cho Dr.Homie quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, tạo lại, sửa đổi, điều chỉnh, phát hành, phân phối và sàng lọc nội dung đó trên khắp thế giới, trên mọi phương tiện truyền thông. Bạn cấp cho Dr.Homie và các nhà cấp phép phụ quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến Tài liệu đó, nếu họ cần. Dr.Homie không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào do Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào xuất bản.

Tuân thủ pháp luật

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy chế, pháp lệnh và quy định hiện hành trong nước và quốc tế liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Dr.Homie có quyền điều tra các khiếu nại hoặc báo cáo vi phạm Điều khoản pháp lý của chúng tôi và thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là phù hợp, báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ là hợp pháp cho các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan quản. Chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết hoặc phù hợp cho các cơ quan đó bao gồm hồ sơ, địa chỉ email, lịch sử sử dụng, tài liệu đã đăng, địa chỉ IP và thông tin truy cập của bạn, như được cho phép theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Trang web của chúng tôi có thể chứa các nhãn hiệu của chúng tôi cũng như của các chi nhánh của chúng tôi hoặc các công ty khác, dưới dạng từ ngữ, đồ họa và logo. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi không cấu thành bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để bạn sử dụng nhãn hiệu dịch vụ/nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu dịch vụ/nhãn hiệu tương ứng. Trang web của chúng tôi cũng được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế. Việc bạn sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ phần nào trên Trang web của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi không cấp cho bạn quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào trong Trang web của chúng tôi.

Sửa đổi và bổ sung

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của Dr.Homie có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Dr.Homie không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Dr.Homie có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Dr.Homie không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

Từ chối trách nhiệm

Dr.Homie không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web Internet của mình hoặc các nội dung liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này. Trang web của chúng tôi đóng vai trò là nơi để các Cá nhân mua dịch vụ hoặc sản phẩm riêng biệt. Cả Dr.Homie và Trang web đều không kiểm soát được chất lượng hoặc tính phù hợp đối với một số chức năng cụ thể của sản phẩm. Tương tự như vậy, Dr.Homie không kiểm soát tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc tính kịp thời của các chi tiết do Người dùng gửi và không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về bất kỳ thông tin nào trên Trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn. Bằng cách liên kết đến các trang web này, chúng tôi không tạo hoặc có liên kết với hoặc tài trợ cho các trang web bên thứ ba đó. Việc bao gồm các liên kết trong Trang web của chúng tôi không cấu thành bất kỳ sự chứng thực, đảm bảo, bảo hành hoặc khuyến nghị nào của các trang web bên thứ ba đó. Dr.Homie không kiểm soát các tài liệu pháp lý và thực tiễn bảo mật của các trang web bên thứ ba; như vậy, bạn tự chịu rủi ro khi truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào như vậy.

Sửa đổi Điều khoản Dịch vụ Trang web

Dr.Homie có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này cho Trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Luật quốc gia

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của Dr.Homie sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam

Điều khoản chung

Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được coi như thể nó được thực thi và thực hiện ở Việt Nam và sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Việt Nam. Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu là phù hợp với luật hiện hành và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Trong trường hợp bất kỳ Nội dung nào trong Trang web của chúng tôi mâu thuẫn hoặc không phù hợp với Điều khoản pháp lý của chúng tôi, thì Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được ưu tiên. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó cũng như quyền thực thi điều khoản đó.

Spread the love